Terug naar overzicht

HBO-raad ontstemd over wijziging leerrechtenplan

De HBO-raad is zeer ongelukkig met de wijzigingen in het leerrechtenplan van staatssecretaris Rutte. De maandelijkse leerrechten voor studenten zorgen volgens de hogescholenvereniging voor veel meer administratieve druk.

Door leerrechten voor studenten in maanden op te splitsen en voor hogescholen in hele jaren is bovendien de door de HBO-raad toegejuichte dynamiek weer grotendeels uit de bekostiging verdwenen. Woordvoerder Paul Helbing: ‘In feite zijn onderwijs en bekostiging weer losgekoppeld. Een hogeschool krijgt per student voor een heel jaar geld. Ook als een student na drie maanden met zijn studie stopt. En als hij dan ergens anders aan een opleiding begint, krijgt die instelling ook weer geld. Dat betekent dat het geld in het hoger onderwijs weer verwatert, want extra middelen worden er voor dit plan niet uitgetrokken.’
Ruttes voorstel om de leerrechten in halve jaren op te delen, heeft nog altijd de voorkeur van de HBO-raad. ‘Daarin was de koppeling tussen onderwijs en bekostiging veel directer. Nu vervaagt dat verband weer. Leerrechten in maanden en bekostiging in hele jaren zou bij studenten en op instellingen tot strategisch gedrag kunnen leiden. We hebben in het hbo veel vertrouwen in elkaar en ik wil iedereen op zijn blauwe ogen geloven, maar als er een systeem is bedacht waarin dat niet hoeft, geef ik daar de voorkeur aan. Het is jammer dat de Tweede Kamer voor een andere weg kiest.’
Dat staatssecretaris Rutte en de Tweede Kamer er van uitgaan dat de meerderheid van de studenten niet snel van opleiding wisselt en het dus wel meevalt met de grotere administratieve druk, begrijpt Helbing niet. ‘Dan ben je dus een stelsel aan het inrichten op het feit dat mensen er geen gebruik van maken. Dat is toch vreemd? En het gaat echt voor meer administratieve druk zorgen. Als je een leerrechtensysteem hebt waarin studenten per maand worden bekostigd, moeten ze op ieder moment hun saldo op kunnen vragen en dat ook snel kunnen krijgen. Dat is wel even wat anders dan twee keer per jaar bijhouden wat er gebeurt.’
Helbing ontkent dat de hogescholen zich door de laatste wetswijziging hebben laten verrassen. ‘De politieke partijen wisten waar we stonden: we staan sympathiek tegenover halfjaarlijkse leerrechten, mits de administratieve druk niet te groot zou worden. We hebben het dit keer alleen niet via de media gespeeld.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?