Terug naar overzicht

IDM uit de kast

Het aantal inbraken terugbrengen door informatie slim te koppelen of een website ontwerpen die helpt bij het vinden van hét geschikte cadeautje voor een verre neef. De opleiding Informatiedienstverlening en -management (IDM) in Breda liet met verschillende presentaties donderdag 1 juni zien waar de IDM-student toe in staat is.

Daarbij had Harry Oerlemans wellicht de meest spannende presentatie. Als rechercheur bij de politie en vierdejaars IDM-deeltijdstudent, werkte hij mee aan het terugbrengen van het aantal woninginbraken in de regio Midden- en West-Brabant. Of het door zijn website komt dat het aantal woninginbraken onder de 5637 bleef, wat de doelstelling van het korps was, kon hij niet zeggen. Maar wel dat de rechercheurs door de website minder tijd kwijt waren bij het zoeken naar informatie over inbraken. ‘Hotspots’ – wijken waar veel ingebroken wordt – worden sneller in kaart gebracht en via de site kunnen de agenten bijhouden of bijvoorbeeld veelplegers vrijkomen uit de gevangenis. ‘Ik wil laten zien dat je met IDM kunt scoren’, merkte Oerlemans op.
Dat was dan ook de bedoeling van de middag.
‘We wilden als het ware het portfolio van de opleiding tonen’, zegt opleidingscoördinator Marga Jacobs. Er is onder havisten en vwo’ers weinig animo voor de opleiding IDM. Op het moment tellen voltijd- en deeltijdopleiding samen tachtig studenten. ‘Het blijkt moeilijk om aan de havist uit te leggen wat de opleiding inhoudt’, vertelt Jacobs. Op de meeste plekken in Nederland hebben de IDM-opleidingen dit probleem.
Om eens te laten zien wat IDM allemaal in huis heeft, kwam Jacobs op het idee van de middag. Ze combineerde een aantal zaken. Drie studenten gaven presentaties over projecten om aan tonen hoe interessant het werk van een IDM’er kan zijn. Vierdejaarsstudent Rebecca Vlaun bracht de collectie van een instelling voor kinderpsychiatire op orde. Tweedejaars Arjan Slingerland sprak namens zijn projectgroep over de webportal over Content Management Systemen die de groep maakte. Vervolgens kregen de medewerkers van het Leer- en Informatiecentrum van Avans Hogeschool, voor wie de opleiding een bijscholing organiseerde, een certificaat.
Als klap op de voerpijl was er aan het eind van de middag de lancering van Kadochat.nl, een website waarmee je het ideale cadeautje voor een vriend kunt vinden. Je hoeft niet zelf de juiste zoekwoorden in te tikken, maar kunt gewoon een zinnetje typen. De site is door vierdejaars IDM-studenten, samen met het bureau voor taaltechnologie Irion, ontwikkeld. Het werkte volgens de directeur van Irion, Joop van Gent, nog niet helemaal goed. Toch toonde hij aan dat je, na het intikken van het zinnetje ‘ik zoek iets voor een baby’ in een paar muisklikken bij het verkoopadres van een rammelaar kunt komen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?