Terug naar overzicht

‘Inholland op de weg terug’

De maatregelen die de Hogeschool Inholland vorig jaar aankondigde om haar bekritiseerde onderwijskwaliteit te verbeteren, beginnen vruchten af te werpen, meent staatssecretaris Rutte.

Op grond van een rapportage van Inholland concludeert de staatssecretaris dat de hogeschool ‘het juiste proces in werking heeft gesteld’. Hij leidt dit onder meer af uit de – door TNS NIPO vastgestelde – toegenomen tevredenheid van studenten over ‘een reeks onderwerpen die voor hen van belang zijn’.
Daar staat echter het volgens Rutte ’teleurstellende’ gegeven tegenover dat de algemene studententevredenheid het afgelopen jaar flink is afgenomen. Het rapportcijfer van de hogeschool als geheel daalde van een 6,4 in 2005 naar een 5,9 in 2006 en het ‘rapportcijfer opleiding’ duikelde van 6,6 naar 6.

Rutte vindt het daarom zaak om het effect van de verbetermaatregelen kritisch te blijven volgen: ‘Uiteindelijk zal dat in de overall waardering voor de Hogeschool Inholland tot uitdrukking moeten komen.’
Inholland zelf denkt dat de gedaalde waardering voor de hogeschool als geheel een gevolg is van de negatieve beeldvorming die aanleiding gaf tot het inspectieonderzoek waarop ze nu reageert. ‘Het college gaat ervan uit dat naarmate de kwaliteit verder omhoog gaat en de negatieve impact achterwege blijft, ook het vertrouwen van de student de komende jaren zal aantrekken.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?