Terug naar overzicht

Innovatieplatform wil maatwerk en deeldiploma’s

Wie goed is in bètavakken maar slecht in talen, moet straks deeldiploma’s kunnen halen op vwo- en havo-niveau. Nu zijn de zwakke vakken van een leerling te bepalend voor het niveau van vervolgonderwijs.
Dat is een van de aanbevelingen die het Innovatieplatform doet in het gisteren gepresenteerde rapport ‘Leren excelleren’. Daarin wordt gepleit voor een cultuuromslag in het Nederlandse onderwijs, waar het gelijkheidsdenken te ver zou zijn doorgeschoten en individueel talent te weinig ontplooiingskansen krijgt. Scholen moeten veel meer ruimte krijgen om ieder talent het benodigde maatwerk te bieden.

De huidige regeldruk van bovenaf en de continue waakzaamheid van de onderwijsinspectie zouden een beklemmende werking hebben op inspirerend onderwijs en de motivatie van docenten. Daarom moeten er zo snel mogelijk experimenten komen met ‘regelvrije’ scholen die veel meer dan nu ‘horizontaal’ verantwoording afleggen: aan medezeggenschapsraden, scholieren, ouders en bedrijfsleven.

Docenten moeten volgens het platform beter worden opgeleid en bijgeschoold, ‘om hen te helpen talent te ontdekken en te ontwikkelen’. Dat zal leiden tot meer inhoudelijke verschillen tussen leraren, wat ook tot uitdrukking komt in hun salariëring. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?