Terug naar overzicht

Instellingscollegegeld tot 2012 bevroren

Het maximale collegegeld voor studenten die geen leer- of uitlooprechten meer hebben bedraagt de komende vijf jaar drieduizend euro. Dat is twee jaar langer dan staatssecretaris Rutte wilde. Na 2012 beslist de Kamer of dit bedrag omhoog kan.

De Tweede Kamer heeft hiertoe gisteren een motie aangenomen. In het oorspronkelijke leerrechtenvoorstel van staatssecretaris Rutte lag de beslissing van het al dan niet opschroeven van het hogere instellingscollegegeld bij het ministerie van OCW. De Kamer heeft daar alsnog een stokje voor gestoken.
Het is niet de enige aanpassing van het leerrechtenplan die staatssecretaris Rutte op de valreep moet aanvaarden. De Tweede Kamer eist ook dat het digitale registratieprogramma Studielink af moet zijn voordat de leerrechten worden ingevoerd. Dat is opmerkelijk, want de IB-Groep heeft gegarandeerd de leerrechtenregistratie ook aan te kunnen zonder het programma. Maar net als de instellingen heeft de Kamer daar weinig vertrouwen in.

Ruttes VVD boekte ook een succesje: de basisbekostiging van hogescholen en universiteiten – in het nieuwe model vastgezet op 25 procent – zal niet zonder meer worden verdeeld. Universiteiten met kostbare collecties of opleidingen met een duur laboratorium kunnen dankzij de motie van de liberalen wat meer geld tegemoet zien. Na 2010 wil de VVD bovendien dat er nog eens goed wordt nagedacht over de verhouding tussen de vaste voet en de diplomabonus, die eveneens op een kwart van de totale rijksbijdrage is begroot. De andere helft van hun geld krijgen de instellingen in ruil voor leerrechten van studenten.
Eerder al werd duidelijk dat studenten hun leerrechten kunnen inzetten per maand en niet per half jaar. Hogescholen en universiteiten krijgen een jaar bekostiging voor iedere ingeschreven student. Voor nieuw binnenkomende overstapstudenten krijgt een instelling een heel jaar bekostigd. De regeling leidt tot een lagere subsidie per student, omdat het overlappend bekostigen van overstappers jaarlijks 45 miljoen euro kost – bij een gelijkblijvend macrobudget.
Nu over de aanpassingen van het nieuwe bekostigingssysteem is gestemd, is het wachten op het definitieve kameroordeel over de leerrechten zelf. Daar wordt volgende week over gestemd. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?