Terug naar overzicht

Juridische Hogeschool gaat extra taalondersteuning aanbieden

Studenten van de Juridische Hogeschool Tilburg/Den Bosch kunnen met ingang van het komende schooljaar hulp krijgen op het gebied van taalvaardigheid.

Ze kunnen naar een taalspreekuur of taalondersteuningslessen volgen. Bovendien worden twee taalcoördinatoren aangesteld.
Voor sommige studenten blijkt de taal een struikelblok in de studie. De vakken die tot op heden worden aangeboden, blijken niet voldoende. Er zijn twee groepen studenten met taalproblemen, allochtone studenten voor wie Nederlands de tweede taal is en dyslectische studenten.
De eerste groep krijgt vooral ondersteuning aangeboden in de propedeuse. De dyslectische studenten worden hun hele studieloopbaan gevolgd.

Aan het begin van de opleiding worden de studenten gescreend, zodat problemen al snel kunnen worden opgespoord. Ze kunnen ook in een later stadium aangeven prijs te stellen op extra begeleiding. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?