Terug naar overzicht

Leden Raad van Bestuur verdienen meer dan Balkenende

De inkomens van de leden van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool liggen hoger dan het bekendste salaris van Nederland: dat van de minister-president. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2005 van Avans. De informatie over de salarissen is dit jaar voor het eerst verplicht op grond van de ‘Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens’ (WOPT).

In het Avans-jaarverslag worden de vergoedingen maar ten dele becijferd. Van de wel genoemde maar niet gekwantificeerde bestanddelen kan echter een vrij nauwkeurige schatting worden gemaakt.
Volgens het jaarverslag kreeg de voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry Koopman, in 2005 een vast salaris van 134.428 euro en een variabel deel van 23.629 euro, samen ruim 158 duizend euro. Daarbovenop kwamen nog ‘enkele overige betalingen parallel aan de cao’ (bedoeld zijn ziektekostenvergoedingen en dergelijke) ten bedrage van 7400 euro. De opgave is gedaan exclusief het werkgeversdeel van de pensioenpremie en sociale lasten, onkostenvergoedingen en de kosten van de lease-auto. Deze niet gekwantificeerde bedragen kunnen worden becijferd op circa 45 duizend euro. All-in kostte de voorzitter van Avans in 2005 al met al rond de 210 duizend euro. Koopman heeft bevestigd dat dit een goede schatting is.
De beide andere leden van de Raad van Bestuur verdienden op jaarbasis (Marja Kamsma is in dienst sinds 1 mei 2005) ongeveer 20 duizend euro minder.

Over de wijze waarop de inkomens van veelverdieners moeten worden gepresenteerd bestaat veel verwarring. Door de politiek is de ‘Balkenende-norm’ of ‘JP-norm’ vorig jaar geïntroduceerd: salarissen in de (semi-)publieke sector zouden niet hoger mogen zijn dan het salaris van de premier.
De vraag welke bedragen in de vergelijking met het salaris van de eerste minister wel of niet moeten worden meegeteld wordt niet door iedereen op dezelfde manier beantwoord. Punt heeft zich gevoegd naar de methode van het academiciblad Intermediair, dat twee weken geleden een lijst van topverdieners in de semi-publieke sector publiceerde. Intermediair telt alle inkomensbestanddelen mee. Om een vergelijking te maken met het inkomen van de premier moet dan ook daarin alles worden meegenomen. All-in verdient Balkenende ongeveer 160 duizend euro.
De bestuursvoorzitter van Avans kreeg in 2005 volgens die benadering dus ongeveer een halve ton meer dan Balkenende, de andere twee leden van de Raad van Bestuur 30 duizend euro meer (op jaarbasis). Ook zonder de extra’s mee te tellen zou het bestuurstrio overigens Balkenende achter zich laten: 165 duizend c.q. 145 duizend tegenover 130 duizend euro.

Koopman vindt de Balkenende-norm geen reële benadering. Die zegt volgens hem meer over de politici die haar hebben bedacht dan over de niet-politici die men de maat wil nemen. Politici in Nederland verdienen weinig in vergelijking met hun collega’s elders. Koopman: ‘De samenstelling van de Tweede Kamer is niet voor niets zoals hij is. Dat kleurt het referentiekader van de politici.’ Koopman is bang dat beperkende maatregelen als een Balkenende-norm het moeilijk zullen maken de juiste mensen binnen te halen. (FG)

(Lees meer over dit onderwerp in de papieren editie van Punt – nummer 17 – die vandaag in de bakken ligt. Het jaarverslag 2005 is vanaf vandaag beschikbaar als pdf-file op de website van Avans.)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?