Terug naar overzicht

Leerrechtenplan definitief aanvaard

Ruttes leerrechtenplan is zojuist door de Tweede Kamer geloodst. Uiteindelijk stemden alleen de fracties van SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP tegen het flink gewijzigde wetsvoorstel.

De nieuwe bekostiging houdt nu in dat studenten hun leerrechten per maand kunnen inzetten, maar dat hogescholen en universiteiten in principe per jaar worden bekostigd. Volgens D66 maakt dat de leerrechten veel beter. Reden voor de kleinste regeringsfractie om zich bij CDA, PvdA, VVD en LPF aan te sluiten.
Kamerlid Slob van de ChristenUnie verklaarde dat zijn partij niet ziet wat voor verbeteringen de leerrechten brengen. ‘We zijn niet overtuigd van de flexibilisering die dit systeem brengt. Als het al voor grotere studentenmobiliteit zorgt, vrezen wij voor de toename van de bureaucratie op universiteiten en hogescholen’, zei hij in een stemverklaring. ‘Geld wordt onnodig door het stelsel gepompt, en kleine instellingen en opleidingen moeten vrezen voor hun voortbestaan.’
GroenLinks en SP hadden bij de behandeling van de plannen al meermalen laten weten dat zij niets zien in de komst van ‘marktwerking’ in het hoger onderwijs. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?