Terug naar overzicht

Magagement in de Zorg voltijd afgeblazen

De voltijdopleiding Management in de Zorg in Tilburg gaat niet door. Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen hadden vorig jaar het plan opgevat de ‘Hogeschool voor Gezondheid en Management’ (HGM) in Tilburg op te richten met daarin twee nieuwe gezamenlijke opleidingen: de masteropleiding Advanced Nursing Practice en de bacheloropleiding Management in de Zorg. Dat plan is van de baan.
Elders verzorgen Avans en Fontys soortgelijke opleidingen. In Breda heeft Avans een deeltijdopleiding Management in de Zorg. Fontys biedt dezelfde opleiding onder licentie van Avans aan in Eindhoven. Tevens wordt daar door de twee instellingen samen de masteropleiding Advanced Nursing Practice verzorgd onder licentie van Fontys.

In het najaar kwamen problemen aan het licht rond de oprichting van een aparte gezamenlijke school in Tilburg. De HGM zou volgens de belastingdienst btw-plichtig worden, als ze, zoals beoogd, een stichtingsvorm zou krijgen, waarin Avans en Fontys zouden participeren. Reden: anders dan bij de Juridische Hogeschool was dit een volledig op eigen initiatief gestarte onderneming van Avans en Fontys.
Daarop werd van de aparte rechtspersoon afgezien. Avans-bestuurder Frans van Kalmthout zei naar aanleiding daarvan: ‘We kunnen nu ook verder met een simpele samenwerkingsovereenkomst. Het gaat nog om kleine aantallen studenten, het is dan niet nodig om een zware constructie op te tuigen. We willen eerst de opleidingen goed op poten zetten.’

De nieuwe voltijdopleiding Management in de Zorg, waarvoor inmiddels enkele voltijdstudenten waren ingechreven, werd daarop ondergebracht bij de Academie voor Gezondheidszorg (AvG), die ook de Bredase deeltijdopleiding voor haar rekening neemt. Maar de voltijdopleiding kwam niet goed uit de startblokken. Er kwamen te weinig aanmeldingen.
Tot vorige week leek het naar buiten toe of de opleiding zou doorgaan. Toen liet directeur Thieu Schraven van de AvG via een interne mededeling weten ‘na ontbreken van een officieel bericht van de Raad van Bestuur’ de instroom van studenten voor de voltijdopleiding Management in de Zorg ‘definitief stop te zetten en de opleiding niet door te laten gaan’. Met de reeds ingeschreven studenten zullen gesprekken worden gevoerd, zo kondigde hij aan.

Vandaag werd door de Raad van Bestuur bevestigd dat de opleiding in Tilburg inderdaad is geschrapt. ‘Blijkbaar slaat het aanbod bij scholieren onvoldoende aan’, aldus Van Kalmthout.
Met het oog op de Open Avond van Avans hedenavond is de voorlichtingsmedewerkers verzocht de nieuwe stand van zaken goed te communiceren. (FG)

(Bijgewerkt 7 juni 16.05 uur)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?