Terug naar overzicht

Niet-EU-studenten betalen 7,5 procent meer collegegeld

Avans-studenten uit niet-EU-landen gaan in 2006-2007 bijna 4000 euro collegegeld betalen. Dat is 7,5 procent meer dan in het lopende studiejaar.

Na 20006-2007 zullen niet-EU-studenten waarschijnlijk nog veel meer moeten betalen. Zij komen namelijk niet in aanmerking voor de nieuwe bekostiging via leerrechten. Wel worden middelen voor hen ter beschikking gesteld in de vorm van ‘kennisbeurzen’. Daarvoor heeft het kabinet 20 miljoen uitgetrokken.
De bedoeling vande kennsibeurzen is talentvolle buitenlandse studenten aan te trekken. De instellingen mogen zelf studenten werven. Maar alle mooie doelstellingen ten spijt zullen de kennisbeurzen naar verwachting aanvankelijk vooral worden ingezet om de bekostiging van reeds ingeschreven niet-EU-studenten voort te zetten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?