Terug naar overzicht

Onenigheid over Raulin-vergoeding

Staatssecretaris Rutte en de Tweede Kamer kunnen het niet eens worden over de toekomst van de onkostenvergoeding voor EU-studenten. PvdA en CDA willen dat de huidige tegemoetkoming in collegegeldkosten voorlopig intact blijft. Rutte wil dat niet.

De zogenoemde Raulinvergoeding is bedoeld om de mobiliteit van studenten binnen de EU te bevorderen. In Nederland kunnen Europese studenten er het leeuwendeel van hun collegegeld mee betalen. In de leerrechtenplannen van staatssecretaris Rutte werd de vergoeding geschrapt en verruild voor het collegegeldkrediet. ‘En verder gaan we uit van de meeneembaarheid van studiefinanciering. Studenten uit de EU kunnen dus een beroep doen op hun eigen land. Wij bekostigen onze studenten die over de grens studeren immers ook.’
CDA en PvdA zijn echter bang dat het schrappen van de vergoeding Nederland onaantrekkelijk maakt voor Europese studenten. Die zouden niet zitten te wachten op een studieschuld en dus liever kiezen voor een opleiding in een ander land. Bij instellingen uit de grensstreek zou een daling in het aantal EU-studenten bovendien een daling in de werkgelegenheid betekenen, en dat moet volgens de partijen worden voorkomen. Aanvankelijk stelden CDA en PvdA daarom voor om de bestaande regeling te handhaven tot 2010, en deze daarna te evalueren.
Rutte voelt daar echter niets voor. ‘Dat zou betekenen dat studenten uit Duitsland of België door het collegegeldkrediet en de Raulin-vergoeding jaarlijks 2500 euro bestedingsruimte krijgen’, aldus de staatssecretaris. ‘Dat is wel heel erg ruimhartig. Bovendien kost handhaving van de Raulinvergoeding elf miljoen euro per jaar, en dat geld is al toegevoegd aan het budget voor meeneembare studiefinanciering.’

Een definitief besluit over de onkostenvergoeding laat daarom nog even op zich wachten. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat Rutte op korte termijn na of er andere opties mogelijk zijn dan het collegegeldkrediet, zoals nieuwe bekostigingsafspraken met de grenslanden. Tot die tijd blijft de Raulinvergoeding van kracht. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?