Terug naar overzicht

Ook vrouwen naar imamopleiding

De imamopleiding van de Hogeschool Inholland krijgt vierhonderdduizend euro startsubsidie. Dat heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt. Het kabinet wil in de toekomst alleen nog imams laten voorgaan die in Nederland zijn opgeleid.

Het kabinet wil dat de toekomstige imams ‘geworteld zijn in Nederland en een Nederlandse opleiding hebben genoten’. In principe wil het kabinet zelfs dat er na 2008 geen buitenlandse imams meer naar Nederland worden gehaald. Er is dan ook alles aan gedaan op zo snel mogelijk een imamopleiding van de grond te krijgen.
Op dit moment is er nog geen beroepsopleiding tot imam. Inholland zal de opleiding samen met vijf islamitische koepelorganisaties ontwikkelen. In eerste instantie is de imamopleiding ondergebracht bij de bachelor theologie, voorheen de opleiding godsdienst en pastoraal werk.
Uiteindelijk wordt de imamopleiding zelfstandig geaccrediteerd. Het is de bedoeling dat de studie na de zomer in Amsterdam van start gaat. Een jaar later komt er waarschijnlijk ook een Rotterdamse opleiding.
Inholland heeft tot nu toe vijftien aanmeldingen binnen voor de nieuwe studie. Daaronder bevinden zich zes vrouwen. De hogeschool is met de Vrije Universiteit in gesprek om de doorstroom naar de master islamstudies op korte termijn mogelijk te maken.
Woordvoerder Friso Fennema van het ministerie van OCW bezweert dat er geen problemen zijn met de scheiding tussen kerk en staat. ‘De politiek wilde een Nederlandse imamopleiding, die komt er nu. De bachelor wordt gewoon volgens de accreditatie- en macrodoelmatigheidregels langs de meetlat gelegd en beoordeeld. Daarnaast zijn er de moslimorganisaties die hebben toegezegd dat de bacheloropleiding genoeg is om als voorganger in de moskee aan het werk te gaan.’

Mohammed Sini, behalve directielid van het ROC Midden-Nederland ook voorzitter van de stichting Islam en Burgerschap én mede-oprichter van het Contactorgaan voor moslimorganisaties en overheid, is als kwartiermaker nauw betrokken bij de totstandkoming van de imam-bachelor. ‘Het is een islamitische theologiebachelor waarmee je volgens een aantal moslimorganisaties imam kunt worden. Daarom is deze hbo-opleiding voor veel moskeeën voldoende. De Universiteit Leiden heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om anders te werk te gaan en zonder vergelijkbare afspraken met de opleiding islamitische theologie te beginnen. Overigens leidt deze bachelor niet alleen imams op. Je kunt er ook geestelijk verzorger mee worden in de gevangenis.’

Het probleem dat vrouwen niet mogen voorgaan in de moskee is volgens Fennema niet aan de orde. ‘Daarin is verandering aan het komen. Bovendien is het keiharde subsidievoorwaarde geweest: de opleiding moet volgens de Nederlandse maatstaven breed toegankelijk zijn.’ Sini bevestigt dat. ‘Je ziet in veel – niet alle – islamitische stromingen dat vrouwen hun eigen vrouwelijke voorgangers hebben. Dat is iets van de laatste tien, vijftien jaar.’
Los daarvan worden er binnen de islam geen universele eisen gesteld aan imams. Sini: ‘Iedere geloofsgemeenschap bepaalt zelf of iemand goed genoeg is om imam te worden. Daarom werken de moslimorganisaties ook mee aan dit traject: wij geven bij onze gemeenschap aan dat deze opleiding volgens ons goede imams opleidt. Een hiërarchische structuur zoals bij de katholieke kerk zie je alleen terug bij sommige sjiitische stromingen.’

Het Inholland-initiatief is volgens Sini uniek. ‘Ik denk dat we het eerste land in West-Europa zijn waar dit gebeurt. We hebben met vijf moslimorganisaties een stuurgroep opgezet, en vertegenwoordigers van de die organisaties zitten ook weer met Inholland in een projectgroep. Samen zorgen we er voor dat we aan alle voorwaarden voldoen. Voor het rijk, maar ook voor de moslimgemeenschap.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?