Terug naar overzicht

Pabo’s revancheren zich

Het overgrote deel van de achttien pabo’s die in 2003 veel kritiek kregen van de visitatiecommissie, heeft volgens accreditatieorganisatie NVAO ‘adequaat’ gereageerd. Twee pabo’s bungelen nog.

Begin 2005 stelde de NVAO vast dat drie van de 39 pabo’s die in 2003 werden gevisiteerd ‘langdurige ernstige tekortkomingen’ had. Maar liefst vijftien andere pabo’s moesten ‘substantiële verbeteringen’ doorvoeren. De visie op het beroep, de vakinhoudelijke eisen, de wetenschappelijke oriëntatie, het toetsbeleid en de kwaliteitszorg waren grote knelpunten bij de opleidingen. De diepgang van het onderwijs was te gering en de taal- en rekenvaardigheden van de studenten lieten veel te wensen over.

De drie uitgedeelde ‘gele kaarten’ zijn eind vorig jaar ingetrokken en naar nu blijkt hebben ook dertien andere opleidingen goed gehoor gegeven aan de aanbevelingen van de visitatiecommissie. Twee pabo’s hebben minder voortvarend gereageerd en moeten uiterlijk half september een nieuw plan van aanpak indienen.

De NVAO benadrukt dat het nu verrichte onderzoek plaatsvond volgens de regels van het oude visitatiestelsel en dat het geen antwoord geeft op de vraag of de opleidingen nu al dan niet geaccrediteerd zouden worden. Wel is de NVAO nu aanzienlijk optimistischer over de toekomstige ontwikkeling van de pabo’s en prijst ze de inspanningen die ze verrichten om aan de grote vraag naar onderwijzers te voldoen. Vóór 2010 moeten de pabo’s zijn geaccrediteerd. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?