Terug naar overzicht

‘Parkeergarages onder de grond best haalbaar’

Bovengronds parkeren zal steeds minder mogelijk zijn, want de ruimte is schaars en dus duur. Studenten Bouwtechnische Bedrijfskunde Mart Hoppenbrouwers en Bart van Beek onderzochten de mogelijkheid voor ondergronds parkeren.

Ondergrondse parkeergarages zijn niet populair in de bouwwereld, ondervonden de Tilburgse studenten tijdens hun afstudeeronderzoek. Vooral de constructie waarbij rekening moet worden gehouden met de bodemgesteldheid van Nederland is voor veel bouwers een struikelblok. ‘Door onvoldoende kennis, ervaring en de complexiteit van deze gebouwde parkeervoorzieningen, blijkt deze vaak nauwelijks rendement op te leveren’, schrijven de studenten in het blad Parkeren.
Toch geloven de studenten dat ondergronds parkeren de toekomst heeft. Parkeergarages boven de grond worden steeds duurder, door de schaarse ruimte. Deze kosten kunnen niet eindeloos worden doorberekend aan de parkeerders. En mensen blijven toch met de auto reizen, menen de studenten.
Om een haalbare parkeervoorziening te realiseren, adviseren de studenten ene / een publiek-private samenwerking (PPS). De publieke partij, vaak de gemeente, kan dan gebruik maken van de deskundigheid en het specialisme van de private partijen als kostenadviseurs en aannemers.

Bovendien vinden de studenten dat er een database moet komen met alle parkeergarages in Nederland, ‘waarin de knel- en succesfactoren van gerealiseerde parkeergarages worden opgesomd.’ Met behulp van deze database en door deskundigen te raadplegen, kan de gemeente een waterdichte opdracht formuleren. Het reëel inschatten van de werkzaamheden en de eisen waaraan de parkeergarage zou moeten voldoen, direct goed overbrengen helpt meteen bij een ander probleem, de continue overschrijding van budgetten, denken Hoppenbrouwers en Van Beek. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?