Terug naar overzicht

Promoveren vooral populair bij grote hogescholen

Kleine hogescholen maken weinig gebruik van de promotieregeling van de HBO-raad. Als ze in juli nog geen docenten hebben voorgedragen, gaat de rest van de subsidie naar de grote instellingen.

De Stichting Mobiliteitsfonds HBO heeft nog ruimte voor zeventien promovendi. Dat kleine hogescholen aarzelen, begrijpt coördinator René Haasnoot best. ‘Wij stellen een minimale aanstellingseis: promovendi moeten voor minimaal 0,8 fte in dienst zijn bij hun hogeschool, anders kunnen ze niet meedoen. Als je naar het personeelsbestand van bijvoorbeeld een kunstacademie kijkt, dan zie je dat daar maar weinig mensen met zo’n grote aanstelling op de loonlijst staan. Bovendien kost het instellingen zelf ook geld. Ze zijn hun promoverende docenten vaak een dag of twee kwijt en dat is voor een kleine hogeschool moeilijk op te vangen.’
Het contrast met de grote hogescholen is volgens Haasnoot enorm. ‘De grote instellingen hebben drie promotieplaatsen gekregen, de middelgrote twee. Toch zitten ze te springen om meer subsidie. Omdat we nog een flink aantal plaatsen in ons programma hebben, krijgen nog eens zeventien docenten binnenkort de kans om het traject in te gaan. In juli geven we daar uitsluitsel over, nadat we de instellingen die hun trajecten niet vervullen een laatste kans hebben gegeven.’

Met de subsidie biedt het Mobiliteitsfonds docenten de gelegenheid om vier jaar lang één dag in de week met onderzoek bezig te zijn. Plannen worden tevoren gewogen, maar concrete deadlines zijn er verder niet, anders dan dat na vier jaar de bekostiging stopt. In totaal heeft het fonds anderhalf miljoen euro beschikbaar. Dat geld is overgebleven uit middelen om het hbo-personeel mobieler te maken.
Behalve geld biedt het Mobiliteitsfonds ook een platform: de hbo-promovendi richtten vorige week tijdens een contactmiddag een netwerk op, waarin ervaringen en tips worden uitgewisseld, op landelijk en regionaal niveau. Ook hbo-docenten die via andere trajecten promotieonderzoek doen, kunnen van deze faciliteiten gebruikmaken.

Het project van het Mobiliteitsfonds staat los van de afspraken die staatssecretaris Rutte met de HBO-raad heeft gemaakt om meer gepromoveerd personeel in huis te krijgen. De bewindsman heeft dit jaar al een miljoen euro subsidie gereserveerd voor hogescholen die hun docenten vrijmaken voor onderzoek. In 2007 is drie miljoen euro beschikbaar en vanaf 2008 structureel vijf miljoen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?