Terug naar overzicht

Raad van Bestuur: ‘Resultaten STO onbetrouwbaar’

Volgens de Raad van Bestuur zijn de resultaten van het studententevredenheidsonderzoek 2006 (STO) niet betrouwbaar. Er komt een nieuw onderzoek. Dat heeft Marja Kamsma van de Raad van Bestuur dinsdag tegenover de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) verklaard. De resultaten van het onderzoek baarden vorige maand opzien doordat ze op een forse daling van de tevredenheid sinds de meting van 2004 wezen.
De kwalificatie ‘onbetrouwbaar’ van Kamsma staat haaks op eerdere mededelingen van het Team Onderzoek en Evaluatie van het Leer- en Innovatiecentrum. Dat stond in voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.
Er was wel een probleem. De respons bleef achter bij de verwachtingen. Volgens de rapportage van de onderzoekers waren op het niveau van sommige kleinere opleidingen de resultaten daardoor minder betrouwbaar geworden. Om dat te ondervangen is een controleonderzoek gehouden waarbij in een mondelinge enquête gemeten is in hoeverre scores op relevante onderdelen afweken van de overeenkomstige scores in het tevredenheidsonderzoek. Dat bleek nauwelijks het geval.
Op basis van statistische analyse en de resultaten van het controle-onderzoek is vervolgens vastgesteld dat voor de meeste academies en veel opleidingen betrouwbare resultaten voorlagen. De marges waarbinnen afwijkingen mogelijk waren, zijn per academie verantwoord. Voor enkele opleidingen waar die mogelijke afwijkingen toch nog te groot waren, zijn geen resultaten gepubliceerd. De resultaten voor de hogeschool als geheel waren overigens sowieso betrouwbaar gezien de omvang van de onderzoeksgroep.

Tijdens de vergadering van de AMR zei Kamsma echter: ‘Het STO is niet betrouwbaar. Er komt een nieuw onderzoek in oktober. Mogelijk wordt daarbij gewerkt met een onderzoeksstramien van de HBO-raad.’ Ze voegde eraan toe, dat nu sommige opleidingen die goed te voorschijn komen de resultaten toch gebruiken om zichzelf aan te prijzen. ‘Zo gaat dat nu eenmaal.’

Henk van Opstal van het Team Onderzoek en Evaluatie reageert verbaasd op de uitlatingen van Kamsma. ‘Als het onderzoek van 2006 niet betrouwbaar is, was het onderzoek van 2004 dat ook niet.’ Van Opstal weet dat er over een nieuw onderzoek wordt gesproken. Maar volgens hem is dat niet eerder dan in maart 2007 aan de orde. Ook de besluitenlijst van 23 mei van de Raad van Bestuur zelf vermeldt een nieuw onderzoek in maart 2007. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?