Terug naar overzicht

Rutte verduidelijkt titulatuurkeuze

Afgestudeerden van hbo-opleidingen die veel aandacht aan onderzoek besteden kunnen als het aan staatssecretaris Rutte ligt titels krijgen met de wetenschappelijke toevoegingen ‘of arts’ en ‘of science’. Wel moet de afstudeerrichting op het diploma worden vermeld. Daarmee volgt Rutte adviesorgaan AWT en accreditatievereniging NVAO.

Hoewel dit voorstel in de vorige week verstuurde conceptversie van Ruttes hoger onderwijswet WHOO staat, koos de staatssecretaris er toch voor om zijn voorstel in een brief nog eens apart te motiveren. De gradendiscussie ligt in de Tweede Kamer namelijk erg gevoelig. Eind vorig jaar vond een kamermeerderheid immers dat de toevoegingen voorbehouden moesten blijven aan de universiteiten.
Rutte weerstaat die wens vooralsnog, omdat hogescholen qua internationale vergelijkbaarheid in het nauw komen als ze geen graden mogen voeren. Maar daar tegenover staat de angst dat de grenzen in het binaire onderwijsstelsel vervagen als hogescholen graden kunnen voeren. De staatssecretaris probeert dit te ondervangen door op hbo-diploma’s behalve de toevoeging ook de vermelding van het vakgebied te verplichten. Bij universitaire diploma’s hoeft dat niet, zodat er een duidelijk verschil is. Echter, volgens universiteitenkoepel VSNU is het vermelden van de studierichting of het vakgebied bij sommige universiteiten wel degelijk gebruik. Daarom is de organisatie tegen het plan van de staatssecretaris.

Het titulatuurprobleem houdt de gemoederen in het hoger onderwijs al bezig sinds de invoering van het bama-stelsel. Er was zelfs een internationale commissie onder leiding van de Noorse professor Abrahamsen om überhaupt tot een voorstel te komen. Toen dat voorstel vervolgens door verschillende kamerleden naar de prullenmand werd verwezen, was de staatssecretaris daartoe eventueel bereid als accreditatieorganisatie NVAO en wetenschappelijk adviesorgaan AWT ook negatief zouden oordelen. Deze adviezen zijn bij de brief gevoegd.
Om de NVAO te beginnen: die vindt – in navolging van het rapport Abrahamsen – dat het in de toekomst voor hogescholen mogelijk moet zijn om de toevoegingen ‘of arts’ en ‘of science’ aan de titel toe te voegen. Voorlopig is dit wat de accreditatieverstrekker nog niet aan de orde: net als Abrahamsen eist de keurmeester van het hoger onderwijs voor het hbo eerst een sterkere link tussen onderwijs en onderzoek. Overigens staat die voorwaarde ook in Ruttes conceptwet vermeld.
De AWT heeft ook geen problemen met de nieuwe titulatuur. De band met onderzoek in het hbo moet vooral gericht zijn op toepassingen. De AWT vreest anders een heilloze prestigestrijd tussen hogescholen en universiteiten. ‘Die leidt alleen maar af van de echte opgave: de band tussen opleiding en onderzoek in beide sectoren optimaal maken.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?