Terug naar overzicht

Salarisniveau Raad van Bestuur in lijn met dat van collega-bestuurders

De inkomens van de Raad van Bestuur van Avans lijken niet veel af te wijken van de gangbare topsalarissen bij andere grote hbo-instellingen. Recente lijstjes en publicaties van jaarverslagen wijzen daarop.
De bestuursvoorzitters Jos Elbers (Inholland) en Marcel Wintels (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) werden al eerder door de Algemene Onderwijsbond (AOb) als ’tweetonners’ aangeduid. Fontys Hogescholen heeft vorig jaar de basisbestanddelen van het inkomen in 2004 van zijn bestuursvoorzitter Norbert Verbraak in het jaarverslag vermeld. Het vaste en variabele deel van diens salaris waren opgeteld nagenoeg gelijk aan wat Harry Koopman daar in 2005 voor kreeg: 158 duizend euro.
Dat de salarissen overeenstemming vertonen is geen toeval. Eind jaren negentig heeft het adviesbureau Hay normbedragen voor de honorering van hbo-bestuurders opgesteld. Die werken sindsdien door, zodat veel bestuurders van de grotere hogescholen anno 2005 meer verdienden dan de premier

Deze week wekte de voorzitter van de HBO-raad, Doekle Terpstra, dan ook verbazing met de mededeling dat niemand in het hbo boven de ‘JP-norm’ zit. Deze mededeling zou hooguit kunnen kloppen als met vooruitziende blik de salarisverhoging van circa dertig procent wordt ingecalculeerd die de regering voor het nieuwe kabinet in petto heeft. Hoewel er enige boekhoudkundige lenigheid voor nodig is om de feitelijke inkomens van topbestuurders in 2005 af te zetten tegen het te verwachten inkomen van de premier vanaf eind 2007, wordt in sommige bestuurskamers wel naar die redenering gegrepen om het verschil te overbruggen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?