Terug naar overzicht

Selectie in hoger onderwijs niet langer taboe

‘Studenten horen per definitie tot de elite. Dat je binnen het hoger onderwijs selecteert is dus helemaal niet erg. Het is juist van groot belang voor de kenniseconomie dat ook topstudenten aan hun trekken komen.’

PvdA-kamerlid Martijn van Dam antwoordde pertinent ontkennend op de centrale vraag van het debat dat de Universiteit Utrecht en Vrij Nederland vorige week organiseerden: dreigt er met de topopleidingen en selectie-experimenten een ‘nieuwe elite’ van studenten te ontstaan die voor een maatschappelijke tweedeling zal zorgen? Zolang het hoger onderwijs voor ieder talent toegankelijk is, heeft de PvdA volgens Van Dam geen enkele moeite met een gedifferentieerd onderwijsaanbod en de daarbij benodigde selectie van studenten.
Ook de andere deelnemers aan het debat zien geen problemen. Zelfs Ronald van Raak, partij-ideoloog van de SP en Eerste-Kamerlid, gaf toe dat bijvoorbeeld de university colleges achteraf zo’n gek idee niet zijn, zolang ze maar ‘na de poort’ selecteren.

Ook uit het ‘leunstoelgesprek’ tussen voormalig staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg en staatssecretaris Rutte bleek dat de hoger-onderwijsideeën van PvdA en VVD vrijwel identiek zijn. Zo juicht hoogleraar economie Van der Ploeg het toe dat studenten financieel meer gaan bijdragen aan hun studie, zeker als die kwalitatief beter is en de studenten er een betere positie op de arbeidsmarkt mee kunnen krijgen. Hij verwacht positieve effecten voor het onderwijsrendement: ‘Onder psychotherapeuten is allang bekend dat een hogere eigen bijdrage van cliënten tot een aanzienlijke verkorting van de behandelduur leidt.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?