Terug naar overzicht

Slotoffensief tegen leerrechten

Vlak voor het afsluitende debat over leerrechten hebben universiteitenvereniging VSNU en studentenbonden LSVb en ISO een open brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt nogmaals om uitstel gevraagd.
Volgens de drie organisaties biedt het huidige bekostigingssysteem genoeg ruimte voor flexibiliteit. Leerrechten zijn een vehikel voor meer marktwerking en dat komt de onderwijskwaliteit niet ten goede, vinden ze. Ook wijzen de clubs op het gebrek aan draagvlak voor het plan: van de direct betrokken partijen zijn eigenlijk alleen de hogescholen enthousiast. Daarnaast vinden VSNU, ISO en LSVb dat de leerrechten en de rest van de nieuwe wet op het hoger onderwijs (WHOO) niet los van elkaar kunnen worden behandeld.

Het is de vraag of de brief nog enig effect sorteert. De Tweede Kamer lijkt wel degelijk overtuigd van het nut van de leerrechten en wil invoering ervan niet laten afhangen van de rest van de nieuwe wet. Sterker nog, er ligt een aanpassingsvoorstel klaar waarmee de leerrechten zo in de huidige hoger onderwijswet (WHW) kunnen worden opgenomen.

De Tweede Kamer neemt vandaag een definitief besluit over de leerrechten. De rest van de WHOO, waarin onder meer de medezeggenschap en het toezicht worden geregeld, gaat waarschijnlijk deze week naar de Kamer. Als het aan OCW ligt, wordt ook dat deel nog voor de verkiezingen van 2007 afgekaart. Dat zal dan zonder staatssecretaris Rutte moeten, want die treedt uiterlijk in september aan als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?