Terug naar overzicht

Student Brundt Froeling enige raadslid ATM

Brundt Froeling, student Werktuigbouwkunde in Breda, is het enige lid van de medezeggenschapsraad van de Academie voor Technologie en Management (ATM). Hij is automatisch verkozen, nu zich geen anderen kandidaat hebben gesteld. De student beraadt zich over zijn plan van aanpak voor de komende tijd.

Froeling ziet twee opties. ‘Of fuseren met een andere “technische” academieraad of campagne voeren onder de medewerkers en studenten om zo alsnog een voltallige raad bij elkaar te krijgen.’ Een aantal studenten heeft hij al geïnteresseerd gekregen, maar de student beseft dat het onder de docenten lastiger zal worden. ‘Dat is jammer, want eigenlijk is het de taak van de docent om studenten te motiveren voor de academieraad. Het is nu een beetje de omgekeerde wereld.’

Volgens Henk Hulsegge, voormalig voorzitter van de academieraad en docent van de ATM, is het niet serieus genomen worden door de directie één van de redenen dat docenten het laten afweten zich in te zetten voor de academieraad. ‘De academieraad heeft niets meer te vertellen’, stelt Hulsegge. ‘Veel beslissingen worden al lang niet meer besproken in de academieraad.’ Als voorbeelden geeft Hulsegge aan de verhuizing van de opleiding Werktuigbouwkunde van Tilburg naar Breda, de overgang van Chemische Technologie van de ATM naar de Academie voor de Techniek van Gezondheid en Milieu ging en de beslissing om het lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering onder de ATM te laten vallen. ‘Wij kregen dat allemaal meegedeeld en hebben er niets over kunnen zeggen.’

Froeling verwacht dat dit soort voorvallen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hij wil snel een gesprek met de directie om nieuwe duidelijke afspraken te maken. Als lid van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft Froeling vergelijkingsmateriaal. Vorig jaar zegde de AMR het vertrouwen in de Raad van Bestuur op naar aanleiding van het rapport van de Commissie Schutte. ‘Dat heeft een positieve verandering teweeggebracht. Dat kan nu ook.’ (KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?