Terug naar overzicht

Tentamen maken met antwoorden

Tweedejaarsstudenten deeltijd Bedrijfseconomie in Den Bosch kregen afgelopen maandagavond een tentamen uitgedeeld waarbij de antwoorden zaten.

Een paar minuten nadat het tentamen was uitgedeeld, ontdekte een van de studenten dat op de laatste twee vellen de antwoorden stonden. Hij meldde dit bij de surveillant, die vervolgens de antwoorden bij de studenten weghaalden. De studenten konden daarna het tentamen afmaken. ‘We willen niet dat de studenten benadeeld worden door deze fout’, zegt Joost Overeem, docent bij de Academie voor Financieel Management. Het tentamen is dus gewoon geldig.
Het is misgegaan toen de docent het tentamen mét uitwerking naar het onderwijsbureau, die het verveelvoudigt, had gemaild. ‘Dat doe ik dus voortaan anders. De volgende keer mail ik het zonder de antwoorden.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?