Terug naar overzicht

Verdubbeling ‘verbaal geweld’

Er kwam in 2005 twee keer zoveel meldingen van verbaal geweld bij vertrouwenspersonen binnen dan in 2004. Dit blijkt uit het jaarverslag van de gezamenlijke vertrouwenspersonen van Avans Hogeschool.

In 2004 kwamen zes meldingen van verbaal geweld binnen. Vorig jaar waren dat er elf. Een groot gedeelte van die meldingen had betrekking op de Pabo in Breda: zeven. Het rapport meldt niet waar dit verschil vandaan komt. Omdat alle gesprekken vertrouwelijk zijn, kan niet op de inhoud worden ingegaan. Daarom is het volgens de adjunct-directeur van de Pabo, Yvonne Aronson, ook moeilijk er iets tegen te doen. Zij weet wel dat het om klachten van studenten over docenten gaan. ‘Maar verder weten wij niet om wie en waarover het gaat. Het probleem is moeilijk grijpbaar.’
Het aantal keren dat vertrouwenspersonen bij Avans Hogeschool geraadpleegd worden, neemt de laatste jaren sowieso toe. In 2005 waren het er 38, in 2004 ‘maar’ 30 en in 2003 meldden 34 mensen een klacht. Van al deze meldingen heeft één klacht geresulteerd in een melding bij een externe klachtencommissie.
Hoewel het om kleine absolute aantallen gaat, valt op dat het aantal arbeidsconflicten is toegenomen, van vier naar zeven. Seksuele intimidatie, in 2004 één keer genoemd, kwam in 2005 vier keer voor. Andere redenen om een vertrouwenspersoon te raadplegen waren: seksueel misbruik (drie keer), discriminatie (twee keer), fysiek geweld (twee keer), intimidatie (drie keer), pesten (drie keer), en diversen (vijf keer).
De vertrouwenspersonen schrijven in hun rapport: ‘Het is teleurstellend te constateren dat het aantal meldingen van ongewenst gedrag is toegenomen in relatie tot de twee voorgaande jaren.’ Avans moest volgens hen ‘blijvende aandacht en zorg te besteden aan een gezond en veilig studeer- en werkklimaat in de hogeschool.’ Het is volgens hen ook belangrijk het bestaan van vertrouwenspersonen nog meer aandacht te geven.
Verder wordt in het rapport onder meer nog genoemd dat het goed zou zijn onderzoek te doen naar de ‘sociale borging van studenten als gevolg van de verzakelijking en de inrichting van het competentiegericht onderwijs.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?