Terug naar overzicht

Vertrouwensbreuk is voorbij

De vertrouwensbreuk die een jaar geleden door de toenmalige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad was vastgesteld is van tafel. De nieuwe Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft dat in een brief aan de Raad van Bestuur laten weten.

In november 2005 startte de kersverse AMR overleg met de Raad van Bestuur over een aantal belangrijk geachte dossiers. De vertrouwensbreuk die de nieuwe raad als erfenis van de GMR had meegekregen was daar één van. Er werd een werkgroep ‘wittebroodsweken’ in het leven geroepen die moest kijken hoe de breuk kon worden hersteld. Dat resulteerde in een gezamenlijke ‘heidag’ van de Raad van Bestuur en de AMR, en een evaluatie van het eerste half jaar.
Op grond daarvan meent de AMR nu: ‘Belangrijke dossiers zijn ondertussen in gezamenlijkheid opgelost en bieden voldoende aanknopingspunten om het vertrouwen in elkaar volmondig uit te spreken.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?