Terug naar overzicht

Vijf Avans-brede minorprogramma’s in de maak

Studenten kunnen vanaf januari 2007 deelnemen aan minors die voor de hele hogeschool gelden. Het opleiding- en academieoverstijgende onderwijsaanbod vergt nieuwe vormen van onderwijsontwikkeling en -organisatie.
De Raad van Bestuur heeft ingestemd met het projectplan dat de opzet van de hogeschoolbrede minors beschrijft. Het gaat om ‘Duurzame bedrijfsvoering’, ‘ERP’, ‘Innovatief ondernemen’, ‘Corporate governance’ en ‘Veiligheid’. De minors worden ontwikkeld rond de gelijknamige lectoraten. Verschillende academiedirecteuren zijn weliswaar ‘eigenaar’ van de programma’s, maar alle hogeschoolstudenten die aan hun individueel profileringsdeel toe zijn, kunnen eraan deelnemen.
Het project wordt georganiseerd door Emmy Bluemink en Rien Brouwers van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC). Voor de uitvoering wordt per minor een projectteam opgezet.

Zowel de onderwijskundige invulling als de organisatie vraagt extra afstemming, omdat de hogeschool nog niet eerder zo ver over de grenzen van de afzonderlijke domeinen heen onderwijs heeft aangeboden. Samenwerking tussen de verschillende ontwikkelteams, en deling van kennis en ervaringen zijn hierbij van doorslaggevende betekenis, aldus het plan. Studenten gaan onderwijs buiten de eigen academie volgen en dat vraagt een bijzondere aanpak rond inschrijving, bekostiging en inzet van docenten. Het LIC probeert de komende maanden de organisatorische aspecten onder controle te krijgen.

Spannend is nog hoeveel belangstelling er van studentenzijde voor de programma’s zal zijn. Men gaat zich daarom ook inzetten voor ‘het vermarkten van de minors’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?