Terug naar overzicht

Voorlichtingscampagne over leerrechten

De Informatie Beheer Groep start in oktober een grote voorlichtingscampagne over het gebruik van leerrechten. Er komt een speciale website en alle studenten krijgen een folder toegestuurd.
Staatssecretaris Rutte zegde dit de studentenbonden ISO en LSVb gisteren toe tijdens een officieel overleg. Omdat het nieuwe bekostigingssysteem al in september 2007 wordt ingevoerd, vindt ook hij het belangrijk dat studenten snel tekst en uitleg krijgen. De nieuwe besturen van ISO en LSVb zullen actief worden betrokken bij de totstandkoming van het voorlichtingsmateriaal.

De Tweede Kamer ging gisteren definitief akkoord met het nieuwe bekostigingssysteem. Studenten krijgen leerrechten voor de duur van hun studie plus twee jaar. Ze kunnen hun leerrechten inzetten per maand. In de periode ‘cursusduur plus twee’ betalen studenten jaarlijks 1500 euro collegegeld. Zijn ze daarna nog niet klaar met hun opleiding, dan moeten ze een hoger particulier collegegeld betalen. Dat is tot 2012 vastgesteld op drieduizend euro.

De IB-Groep krijgt een centrale rol in de nieuwe bekostiging. De organisatie registreert waar de naar verwachting mobielere studenten hun opleiding volgen en welke instellingen er in aanmerking komen voor bekostiging. Overigens worden universiteiten en hogescholen niet per maand bekostigd, maar per jaar. Voor studenten die halverwege een studiejaar overstappen krijgen instellingen dus een volledig studiejaar bekostigd. Ook de ‘nieuwe’ opleiding krijgt voor een heel jaar geld voor de student. Volgens het ministerie van OCW zal deze dubbelbekostiging jaarlijks ongeveer 45 miljoen euro kosten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?