Terug naar overzicht

‘Beoordelen van medewerkers niet professioneel’

Het systeem om medewerkers te beoordelen is niet professioneel en stimuleert hen niet om prestaties te verbeteren. Dat schrijft de academieraad van de Academie voor Management en Bestuur in Den Bosch in een brief aan de Raad van Bestuur.

Binnen de academie zijn er veel bezwaren tegen het beoordelingssysteem voor medewerkers dat dit jaar voor het eerst bij Avans Hogeschool is ingevoerd. Aan het beoordelingsgesprek zijn vanaf volgend schooljaar rechtspositionele consequenties verbonden.
De academieraad vindt dat met dit systeem de resultaatgebieden niet of nauwelijks door de directie zijn te beoordelen. ‘Temeer omdat er geen criteria aanwezig zijn om te scoren en de score te kunnen verantwoorden’, zo is in de brief te lezen. Een ander bezwaar is dat het instrument niet prikkelt tot betere inzet. ‘Een goed functionerende docent scoort met deze systematiek 50 procent, met andere woorden in rapportcijfer een 5,0. Terwijl wij “goed” overeen vinden komen met een rapportcijfer 8,0 (80 procent).’ Daarbij komt dat volgens de academieraad de score van 80 procent nagenoeg onhaalbaar is. Ook is er volgens de raad geen enkele relatie tussen afspraken in het functioneringsgesprek en beoordeling.
Met klem geeft de academieraad in de brief aan dat de beoordelingssystematiek binnen de academie geen geaccepteerd instrument is. Ze pleit onder andere voor een realistische beoordeling waarbij ‘goed’ ook tot uiting komt in de getallen. Ook wenst ze dat de percentages en bijbehorende beloning bij elkaar passen en haalbaar zijn. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?