Terug naar overzicht

Diploma voor eerste lichting studenten Integrale Veiligheid

Ze kunnen veiligheidsvraagstukken in de volle breedte bekijken, de 25 studenten Integrale Veiligheid die vandaag hun diploma ontvangen. Het is de eerste lichting van Avans Hogeschool.

Vier jaar geleden begon deze groep studenten als eerste aan de nieuwe managementopleiding Integrale Veiligheid. Samen met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden werd zo’n opleiding in het leven geroepen omdat er nog geen hbo-opleiding was op het terrein van samenwerken, coördineren en managen van veiligheid. Zelfs de boeken moesten nog gemaakt worden. Uit marktonderzoek bleek dat er wel behoefte was aan hbo’ers die naar het totaalplaatje van de veiligheidsvraagstukken kunnen kijken. Veiligheidsvraagstukken zijn namelijk complex, omdat er veel mensen en organisaties bij betrokken zijn.

De studenten die nu afstuderen hebben de afgelopen vier jaar onder meer onderzoek op het gebied van veiligheid gedaan voor de gemeente ’s-Hertogenbosch, Schiphol en de regiobrandweer Westerscheldegebied. Zo hebben studenten onder meer de veiligheid in een aantal Bossche wijken onderzocht. Ze brachten de problematiek in kaart, maakten een risicoanalyse en stelden een advies op. Ook moesten ze ervoor zorgen dat de juiste partijen, zoals gemeente, politie, verzekeringsmaatschappijen en woningbouwverenigingen, met elkaar samenwerkten. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?