Terug naar overzicht

SPH Breda alsnog goedgekeurd

De voltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in Breda wordt alsnog positief beoordeeld door de Netherlands Quality Agency (NQA). Als de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie de beoordelende instantie volgt, verwerft de opleiding haar accreditatie.
SPH-voltijd kreeg een jaar geleden nog een onvoldoende van de NQA. De opleiding struikelde op het onderdeel ‘gerealiseerd eindniveau’. Het visiterende panel stelde vast dat het merendeel van de eindwerkstukken van studenten onder de maat was.
In de herkansing is dit verbeterd. De NQA heeft vorige week vooruitlopend op het eindoordeel aan de Academie voor Sociale Studies Breda laten weten ‘dat de opleiding SPH van Avans op alle facetten ten minste voldoende scoort’.
Daarbij heeft de overweging meegespeeld dat de Raad van Bestuur heeft beloofd de komende jaren te investeren in onderwijskundige ontwikkeleing en professionalisering van het SPH-team.

De afkeuring van SPH-Breda vormde in 2005 de inleiding op een turbulente periode die resulteerde in de ontvlechting van Sociale Studies in Breda en Den Bosch.
Avans was niet de enige hogeschool die het moeilijk had met de SPH-accreditatie. Ook SPH-opleidingen van de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden en van Hogeschool Inholland werden in eerste instantie afgekeurd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?