Terug naar overzicht

Blankenstein uit de raad

Richard Blankenstein heeft zijn studentenzetel bij de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er waarschijnlijk weer verkiezingen voor nieuwe studentleden moeten plaatsvinden. De vorige zijn een halfjaar geleden gehouden.

Blankenstein geeft in een brief aan dat hij door ‘andere werkzaamheden’ niet meer in staat is het lidmaatschap ‘naar behoren te vervullen’. De derdejaarsstudent Management, Economie & Recht kwam dit voorjaar voor de PvdA in de raad van de gemeente Breda terecht.
Met het vertrek van Blankenstein komen nieuwe verkiezingen een stap dichterbij. Volgens John de Wit van het ondersteunende Bureau Medezeggenschapszaken zijn de student-leden die op het ‘reservebankje’ zaten op. Dit waren studenten die bij de vorige verkiezingen wel op de lijst stonden, maar niet waren gekozen. Of er nieuwe verkiezingen komen, moet de raad nog beslissen.
Blankenstein was behalve raadslid ook lid van het dagelijks bestuur van de raad. Dat bestaat op dit moment nog maar uit één persoon: voorzitter Birgit Croft, aangezien een ander docentlid tijdelijk niet aanwezig kan zijn en het vierde lid, een student, voor een halfjaar naar Australië is vertrokken. Docent Tonja Nijenhuis gaat Croft nu tijdelijk bijstaan. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?