Terug naar overzicht

Certificaat met niveau Engels bij diploma

Studenten Management, Economie en Recht (MER) krijgen aan het eind van de rit naast hun diploma voortaan een certificaat, waarop hun niveau Engels staat vermeld. De certificering moet in heel Europa helderheid verschaffen over het Engels van oud-studenten.

Aan de hand van tijdens de studie gemaakte opdrachten wordt de vaardigheid in spreken, schrijven, lezen en luisteren vastgesteld. De niveaus lopen op van A1, waarin iemand eenvoudige boodschappen begrijpt tot C2, als iemand op academisch niveau met Engels uit de voeten kan. Elk onderdeel wordt apart op het certificaat vermeld.
De werkwijze is vastgesteld in het Common European Framework of Reference (CEFR) en moet een continentale standaard worden. Als het zover is, moeten de certificaten een hulpmiddel vormen bij bijvoorbeeld internationale sollicitaties. Organisaties kunnen dan immers eenvoudig nagaan hoe goed het Engels van een kandidaat is. Het verbaast Harry de Vries, MER-docent en drijvende kracht achter de testmethode, dan ook dat nog niet veel meer opleidingen de door CEFR ontwikkelde standaard hanteren. In juli kregen de eerste afstudeerders aan de MER het certificaat uitgereikt. Volgens De Vries loopt het niveau van de MER-studenten ‘erg uiteen’.
Meer informatie en de test zijn te vinden op www.referencekit.wolters.nl . (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?