Terug naar overzicht

Eerste ‘Hermeslezing’ door Jeff Wall

Er komt een tweejaarlijkse cyclus van lezingen waarin kritische, internationaal bekende kunstenaars een ‘gesproken essay’ presenteren over de positie van de kunst.
Het lectoraat Beeldende Kunst van de Academie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost organiseert de cyclus in samenwerking met de Stichting Hermes.

De Canadese kunstenaar Jeff Wall bijt de spits af op 29 oktober. Wall werd midden jaren zeventig bekend met zijn transparante, in lichtbakken gemonteerde kleurenfoto’s. Zijn oeuvre omvat geënsceneerde dramatische taferelen, die soms barok van aard zijn, maar ook meer registrerende, schijnbaar alledaagse beelden. Hij is ook bekend als auteur van kritische essays over kunst.
Het lectoraat Beeldende Kunst en de Stichting Hermes, een netwerk van ondernemers in ‘s-Hertogenbosch, willen iedere twee jaar een dergelijke kunstenaar uitnodigingen. Daarmee willen zij onder meer uitdragen dat niet alleen critici en theoretici bijdragen aan theorievorming over beeldende kunst, maar ook kunstenaars. Na elke lezing geeft een co-referent een reactie op de inhoud ervan.
De lezing op 29 oktober begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Bois-le-Duczaal van het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Meer informatie: www.hermeslezing.nl. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?