Terug naar overzicht

Frans Godfroy naar TU Delft

De hoofdredacteur van Punt, Frans Godfroy, vertrekt naar de Technische Universiteit Delft. Met ingang van 21 augustus gaat hij daar de redactie van universiteitskrant Delta leiden.

Godfroy stond in 1995 aan het begin van de onafhankelijke hogeschoolkrant met de oprichting van Impuls, het blad van de toenmalige Hogeschool West-Brabant. Punt startte in 2004 als nieuwe titel van Avans Hogeschool, die door fusie van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch ontstond. Eerder was de scheidende hoofdredacteur docent journalistiek aan de Academie voor Journalistiek en Voorlichting in Tilburg (de huidige Fontys Hogeschool Journalistiek) en redacteur en hoofdredacteur bij diverse bladen.
Binnen de redactie van Punt neemt Petra Merkx het hoofdredacteurschap waar totdat een opvolger is gevonden.

In Delft neemt Godfroy de plaats van hoofdredacteur Richard Meijer in, die vervroegd is uitgetreden. De universiteitskrant Delta is aan zijn achtendertigste jaargang toe. Met ingang van het komend studiejaar is ook de verantwoordelijkheid voor externe bladen Delft Integraal en het engelstalige Delft Outlook aan de redactie van Delta toevertrouwd.

Op 31 augustus neemt Frans Godfroy afscheid. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?