Terug naar overzicht

Helft afgestudeerden vindt hbo te licht

Afgestudeerde hbo’ers kwamen vorig jaar makkelijker aan passend werk. Hun opleiding bereidt hen voldoende voor op de arbeidsmarkt, maar is volgens velen te makkelijk.

Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2005, een enquête onder hbo’ers die in het studiejaar 2003/2004 zijn afgestudeerd. Eind 2005 had 95,4 procent van hen een passende functie gevonden. Daarmee is het werkloosheidspercentage gedaald van 5,4 naar 4,6 procent. Volgens het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is dit te danken aan de aantrekkende conjunctuur.
Tot hoger salarissen heeft dit nog niet geleid. Het aanvangssalaris van hbo’ers daalde met een paar centen naar 13,07 euro bruto per uur.
De sterkste groei van de werkgelegenheid vond plaats in de sectoren economie, gezondheidszorg en techniek. Bij de afgestudeerden van leraren- en pedagogiekopleidingen steeg het aandeel werklozen van 4 naar 5 procent en bij de kunstenaars van 12 naar 18 procent.
De vraag of de afgestudeerden zich terugblikkend voldoende voorbereid achten op de arbeidsmarkt beantwoordde 84 procent positief. Maar over de diepgang van de opleiding is bijna de helft minder te spreken. In het pedagogisch onderwijs is de ontevredenheid op dit punt het grootst (56 procent) en onder afgestudeerden in de zorg het kleinst (45 procent).
Bijna de helft van de havisten onder de geënquêteerden geeft bovendien aan dat hun opleiding best wat zwaarder had gekund. Ook hier geldt dat vooral leraren en pedagogen hun opleiding achteraf te makkelijk vonden (54 procent). Opleidingen in de gezondheidszorg worden het vaakst moeilijk gevonden. Daar is maar eenderde van de afgestudeerden op dit punt ontevreden.
Toch zou de overgrote meerderheid van de afgestudeerden (tachtig procent) achteraf bezien opnieuw voor dezelfde hbo-opleiding kiezen. (HC/ HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?