Terug naar overzicht

Oud hbo’ers snel aan de bak

Afgestudeerde hbo-studenten doen het goed op de arbeidsmarkt. Dat zegt de HBO-raad in de HBO Monitor 2005, die vandaag verschijnt.

Van de afstudeerders uit de zomer van 2004 had 95,4 procent eind 2005 een passende baan. In het jaar daarvoor bedroeg dat percentage 94,6. Van de afstudeerders uit collegejaar 2003-2004 vond negentig procent binnen drie maanden een baan.
De cijfers zijn het resultaat van een onderzoek dat het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) eind 2005 onder 19.000 studenten hield. Met de in 2006 voorziene economische groei in het achterhoofd, verwacht de HBO raad over het komende jaar nog betere scores.
Zorgenkindje is de werkloosheid onder beginnende leraren. Die groeide onder nieuwe docenten naar 5 procent, tegen 4 procent vorig jaar. Ook in de kunstsector is de werkloosheid onder starters hoog. De werkgelegenheid groeide het sterkst in de sectoren economie, gezondheidszorg en techniek. (RS)

Voor meer informatie of om de HBO-Monitor 2005 te bestellen:
http://www.hbo-raad.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?