Terug naar overzicht

Promovendus steeds vaker vrouw

Sinds 1990 is het aantal vrouwen dat jaarlijks promoveert meer dan drie keer zo groot geworden. Het aantal mannelijke promovendi nam in die periode slechts met veertien procent toe.

Toch zijn vrouwen nog lang niet in de meerderheid. Bij wiskunde, natuurkunde en informatica promoveerden in het collegejaar 2004-2005 slechts 160 vrouwen tegenover 348 mannen: minder dan één op de twee is dus vrouw. Maar dat gaat veranderen, als de trend doorzet. In 1990 waren er slechts 52 vrouwen tegenover 402 mannen die de doctorstitel behaalden.

In de taalwetenschappen, geschiedenis en kunst is de sekseverhouding vrijwel in evenwicht: 112 mannen tegenover 97 vrouwen. Het is nauwelijks voor te stellen, maar veertien jaar eerder was de verhouding nog 140 tegen 35. Ook bij opleidingen in de gezondheidszorg en welzijn is de stand nu vrijwel gelijk: 444 mannen en 426 vrouwen. Voorheen was dat nog drie tegen één.
‘Het kan gevolgen hebben voor het glazen plafond’, zegt Derek Jan Fikkers, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland. ‘Als er steeds meer vrouwen komen, zullen de oude mannelijke bastions misschien doorbroken worden. Dan wordt het moeilijker om geschikte mannen te vinden en moeten ze wel een vrouw aanstellen. Dus dat is goed nieuws voor de emancipatie.’ (BB, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?