Terug naar overzicht

Tentamenregels verscherpt

Het tentamenreglement van Avans wordt per 1 september gestandaardiseerd. Bovendien moeten surveillanten bij toetsen voortaan zorgen voor strikte naleving van die regels. Dat zegt de afdeling Roostering, Evenementen en Tentamineren (RET) in een nieuwsbrief die volgende week op intranet verschijnt.
Voortaan kunnen studenten zich weinig misstappen veroorloven. Zonder geldig legitimatiebewijs komen ze de tentamenruimte niet meer in. Avans-documenten gelden niet als legitimatiebewijs. Ook laatkomers staan onherroepelijk voor een gesloten deur. Iedereen moet tien minuten voor het begin van het tentamen in het lokaal aanwezig zijn en het mobieltje moet uit: wie tijdens het tentamen een telefoontje krijgt, moet vertrekken.
Te laat inschrijven voor tentamens gaat pijn doen in de portemonnee. Na de uiterste datum kan inschrijven nog tot vijf dagen voor de toetsdag, maar wel tegen betaling van 25 euro. Studenten kunnen daarvoor terecht bij servicebalies van de afdeling RET. Onder de boete uitkomen kan alleen als de vertraging gevolg is van overmacht of als Avans verantwoordelijk is voor het te laat inschrijven. Studenten kunnen dan hun geld terugvragen bij de examencommissie van hun academie.
Aan de roep van een aantal studenten om automatisch ingeschreven te staan voor tentamens is geen gehoor gegeven. De ervaring van surveillanten is volgens RET dat dit grote afwezigheid van studenten tot gevolg heeft, zodat grote lokalen onnodig worden ingeroosterd en surveillanten vergeefs op studenten wachten.
Voorheen golden op diverse academies uiteenlopende regels en werd daar vooral in Breda te soepel mee omgesprongen, zegt RET. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?