Terug naar overzicht

293 Miljoen uit aardgasbaten naar onderzoeksconsortia

Uit de aardgasbaten maakt het kabinet de komende vijf jaar 293 miljoen euro vrij voor innovatieve samenwerkingsverbanden waaraan kennisinstellingen en bedrijven deelnemen. Dat is meer dan voorzien, stelt het ministerie van economische zaken in een persbericht.

De overheid had gevraagd om voorstellen voor de verdeling van het geld uit het zogeheten ‘Fonds Economische Structuurversterking’. Het Centraal Plan Bureau en een Commissie van Wijzen hebben zich over de inzendingen gebogen. Het kabinet heeft ‘nauw aangesloten’ bij hun adviezen.
Een nieuw technologisch topinstituut mag onderzoek gaan doen naar onder meer waterzuivering en de bereiding van drinkwater en proceswater. Daar is de komende jaren 35 miljoen euro voor beschikbaar. De helft staat al in de begroting, de andere helft krijgt het instituut pas als er voldoende voortgang wordt geboekt.
Veel meer geld gaat naar het Centre for Translational Molecular Medicine: 150 miljoen. Dat centrum moet onderzoek doen naar moleculaire geneeskunde. De hoop is dat geneeskunde op molecuulniveau vernieuwende behandelingen mogelijk maakt die veel meer op het individu zijn toegesneden. Ook dit centrum krijgt eerst de helft en later de rest.
Voor de ontwikkeling van een vaccin tegen de vogelgriep komt vijftien miljoen euro beschikbaar. Aangezien zo’n vaccin ook geld kan opleveren, is vijf miljoen daarvan een lening.
Onder de naam Parelsnoer gaan alle universitaire medische centra hun expertise op het terrein van bepaalde ziektes bundelen en voor elkaar toegankelijk maken. Zo kunnen de gegevens gemakkelijker gebruikt worden voor onderzoek, zorg en commerciële toepassingen. Tot in 2011 is 35 miljoen euro gereserveerd.
Een impuls van 15 miljoen euro gaat naar het Netherlands Institute for City Innovation, dat de kennisbasis voor stedelijk beleid wil vergroten.
Over voortzetting van het Nationaal Genomics Initiative neemt het kabinet begin 2007 een besluit.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft verheugd gereageerd op de subsidietoekenning. Het universitair Medisch Centrum Groningen neemt samen met de Rijksuniversiteit Groningen deel aan twee van de samenwerkingsverbanden: het Parelsnoer Initiatief en Centre for Translational Molecular Medicine. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?