Terug naar overzicht

Academies voor Bouwkunde ontwikkelen gezamenlijk curriculum

De Bossche Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek (ABCT) en de Academie voor Bouw en Management (ABM) in Tilburg gaan een gezamenlijk curriculum ontwikkelen. Het streven is om volgend schooljaar te starten met een gemeenschappelijke propedeuse.

Tot nu toe werkten beide academies apart aan hun brede bacheloropleiding Built Environment. Het komende jaar gaan ze aan een gezamenlijk onderwijsprogramma werken.
‘Een grote stap’, zegt Jan Reinhard, directeur van ABCT. ‘Vorig jaar hebben we een blauwdruk gemaakt voor ABCT. De bedoeling was dat die blauwdruk ontwikkeld ging worden in Den Bosch. Nu gaan we opnieuw beginnen. Dat is heftig’, zegt Reinhard.

Een van de redenen waarom de academies zo intensief gaan samenwerken is de krimp van het aantal studenten. ABCT in Den Bosch heeft 600 studenten en ABM in Tilburg 800. Het dalende aantal studenten zet zich de komende jaren voort, verwacht Reinhard.
Met deze intensieve samenwerking willen de academies kosten besparen, efficiënter werken en studenten meer keuzemogelijkheden bieden.

Daarnaast willen de academies met het nieuwe curriculum in kaart brengen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de opleidingen in Tilburg en Den Bosch. ‘Tot nu toe konden we aan studenten niet duidelijk maken wat nu eigenlijk de verschillen zijn.’
In het nieuwe curriculum moeten de kleine verschillen tussen beide opleidingen zijn verdwenen. Zo hebben beide opleidingen nu nog verschillende momenten waarop studenten een keuze maken. Dat wordt nu gladgestreken. ‘De essentiële verschillen gaan we accentueren. Tilburg heeft bijvoorbeeld stedenbouw, dat gaan we in Den Bosch niet doen.’
De intensieve samenwerking houdt ook in dat personeel over en weer wordt uitgewisseld en dat minors gezamenlijk worden ontwikkeld.

In april 2005 sloten beide academies al een convenant waarin staat dat ABM en ABCT een ‘strategische alliantie’ voor een onbepaalde tijd vormen. Deze alliantie werd gezien ‘als een eerste stap in een proces van groeien naar een academie in de nabije toekomst’, zo staat in de overeenkomst. Dat beide academies opgaan in één academie is nog niet besloten, zegt Reinhard. ‘Maar ik vind het wel een goed idee.’
Ook staat in convenant dat niet wordt gestreefd naar verandering in de bestaande locaties. Daar is volgens Reinhard dan ook geen sprake van. ‘Zolang we de instroom kunnen behouden is er geen noodzaak om een van de beide locaties op te heffen.’ (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?