Terug naar overzicht

Alle tentamens gehaald, toch geen diploma

Een Bredase studente Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV)krijgt alsnog haar diploma. Dat was haar ontzegd door de examencommissie van haar opleiding. Weliswaar had de studente aan al haar verplichtingen voldaan, maar aan één hertentamen had zij ten onrechte deelgenomen, bleek achteraf.

De student had het verzoek om het hertentamen te mogen doen te laat bij de examencommissie ingeleverd. Maar haar was mondeling medegedeeld dat ze mee kon doen en dat haar werk nagekeken zou worden. Zo geschiedde in augustus en de studente haalde het hertentamen.
Bij de eerstvolgende vergadering van de examencommissie in september kwam het verzoek van de studente pas officieel ter sprake. Omdat haar verzoek te laat was ingediend, werd het afwezen. De CMV´er zou haar hertentamen pas in schooljaar 2006/2007 kunnen doen. De studente ging hiertegen in beroep.
Volgens het College van Beroep mocht de studente erop vertrouwen dat zij rechtsgeldig aan het hertentamen had deelgenomen, omdat zij het ook feitelijk gemaakt heeft. Bovendien had een docent, die ook nog eens voorzitter van de examencommissie was, haar toegezegd dat dit goed was en de student kon niet weten dat hij daar niet toe bevoegd was. Omdat daarnaast alle andere onderdelen van de tentamens ook voldoende zijn beoordeeld en álle resultaten zijn opgenomen in de officiële cijferboom van de opleiding, moet zij gewoon haar papiertje krijgen, aldus het college.
De rechtzaak vond plaats op 14 september. De uitslag is vandaag bekend geworden. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?