Terug naar overzicht

Avans in de Keuzegids: enkele uitschieters

Van de opleidingen die in 2006 bij Avans onderzocht zijn, behoren de meeste tot de middenmoot, iets daaronder of iets daarboven. Positieve uitschieters zijn: Bestuurskunde, Integrale Veiligheid en Informatica in Den Bosch, HBO-Rechten in Tilburg en Commerciële Economie deeltijd in Breda. Zij behaalden een ‘eerste plaats’.

Voor de Keuzegids Hoger Onderwijs worden om de twee jaar de opleidingen uit het hoger onderwijs bezocht. Niet alles in één keer, maar telkens een gedeelte ervan. Van Avans waren dit jaar 27 opleidingen aan de beurt. Door middel van studentenenquêtes die steekproefsgewijs worden gehouden, wordt beoordeeld hoe het met het onderwijs, de organisatie en de faciliteiten van de opleiding is gesteld.
Bij alle goed scorende opleidingen valt op dat er veel waardering is voor de docenten en de inhoud van het onderwijsprogramma. De studenten geven de docenten ruim een zeven, met uitzondering van Integrale Veiligheid. Daar krijgen de docenten een 6,6, maar de cijfers van alle opleidingen integrale veiligheid zijn gemiddeld sowieso niet zo hoog. Hetzelfde beeld is te zien bij het onderwerp ‘inhoud’.
De subtoppers: Elektrotechniek Den Bosch (derde plek, docenten krijgen hier een hoge 7,7) en International Business and Management Studies in Breda (vierde plek). HBO-Rechten in Den Bosch die samen met Tilburg één opleiding vormt, eindigt in de enquêtes op de derde plaats. Dit terwijl het curriculum en de docenten hetzelfde zijn als de opleiding in Tilburg. Volgens directielid Liz Chermin worden Den Bosch en Tilburg als aparte opleidingen beoordeeld, omdat ze nog aparte crohonummers (soort registratienummers voor opleidingen) hebben. Dat er verschil zit in de beoordelingen, waardoor Den Bosch ‘derde’ werd, heeft volgens Chermin onder meer te maken met de verbouwing in Den Bosch. Die was op zijn hoogtepunt toen de enquêtes werden afgenomen. Voor gebouwen kreeg de Bossche opleiding een 5,2 en voor faciliteiten een 5,9. ‘Als je ziet dat we dan toch nog op een derde plek eindigen, geeft dat aan hoe hoog de andere beoordelingen waren. We zijn apetrots op dit resultaat.’
Bij de matig beoordeelde opleidingen valt op dat steevast onderwerpen als ‘communicatie’, ‘gebouwen’ en ‘faciliteiten’ matig scoren. Maatschappelijk Werk & Dienstverlening heeft hier bijvoorbeeld nogal onder te lijden. In Breda krijgt deze opleiding een 5,5 voor ‘communicatie’ en in Den Bosch een 5,2 voor ‘gebouwen’ en een 5,6 voor ‘faciliteiten’. Beide opleidingen staan in de onderste regionen van de ranking.
Ook de communicatie van de voltijdopleiding Commerciële Economie in Breda is beneden peil, vinden de ondervraagde studenten. Ze gaven de opleiding voor dit onderwerp gemiddeld een 5,8. De opleiding, die ooit tot de beste van Nederland hoorde, staat op de elfde plaats. Kijk voor de volledige uitslag op het intranet van Avans. In oktober verschijnt de Keuzegids Hoger Onderwijs in boekvorm. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?