Terug naar overzicht

‘Avans moet een groot, bruisend geheel worden’

De school moet een plek worden waar studenten ook na lessen graag blijven, vinden Sakina Settout en Handan Özbek. Daarom hebben ze het project Iso Metropolis bedacht, dat moet zorgen voor meer sociale cohesie onder studenten.

‘We willen dat studenten zich meer bij de school betrokken voelen, dat de school één geheel wordt. Nu komen studenten als ze om elf uur les hebben om vijf voor elf op school en zijn gelijk na de lessen weer weg.’
Sakina en Handan, derdejaarsstudenten Culturele & Maatschappelijke Vorming in Den Bosch, voeren het project uit als jaarstage. ‘We hebben het eerder gehad over dat we iets tekort komen op school. Daar wilden we zelf iets aan doen. Eerst met een studentenvereniging, maar daar kun je niet alles mee doen en niet iedereen mee bereiken.’
De CMV-studenten schreven een plan voor het project. Hun stagecoördinator keurde het goed en ze gingen vervolgens lobbyen bij docenten. Ze vonden een begeleider in Paul Appel, directeur van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken.
Om een beeld te krijgen van de behoeftes, gaan de CMV’ers eerst enquêtes houden onder studenten. ‘We denken dat daar veel uitkomt. We horen nu al van studenten dat er te weinig gebeurt, wanneer we vertellen over ons project.’

Wat voor activiteiten er uiteindelijk georganiseerd worden, ligt aan wat studenten, maar ook medewerkers willen. Het is de bedoeling dat bij de ingang de ‘S-box’ komt te staan, waarin studenten en medewerkers suggesties en initiatieven voor activiteiten kwijt kunnen.
Op de agenda staan tot nu toe twee activiteiten die de CMV-studenten zelf organiseren. Eind oktober een Suikerfeestviering, waarbij ze met een standje in de hal van de school gaan staan om mensen uit te leggen wat het feest precies inhoudt. En met kerst houden ze een inzameling voor een school in Malawi, waar een studiegenoot stage loopt.
De naam Iso Metropolis, waarbij Iso staat voor gelijk en Metropolis voor een groot, bruisend geheel, hebben de studenten zelf bedacht. ‘Zo willen we Avans ook zien: als een groot, bruisend geheel waarin iedereen gelijk is.’
‘We beginnen klein, maar het moet steeds groter worden. Het is de bedoeling dat studenten straks de naam kennen en weten dat er een plek binnen de school is waar ruimte is voor initiatieven.’ Als afstudeerproject zouden Sakina en Handan Iso Metropolis volgend jaar willen uitbreiden naar Tilburg en Breda. (SW)

Sakina en Handan zijn te bereiken via e-mail: s.settout@student.avans.nl of h.ozbek@student.avans.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?