Terug naar overzicht

Avans werkt mee aan consultatiebureau ouderen

De Academie voor Gezondheidszorg en het Avans-lectoraat Gerontologie in Breda gaan samen met verschillende zorginstellingen in West-Brabant een kennis- en expertisecentrum opzetten, dat is gekoppeld aan het consultatiebureau voor ouderen in Roosendaal.

Het consultatiebureau en kennis- en expertisecentrum richten zich op preventie van gezondheids- en welzijnsproblemen waar ouderen mee te maken kunnen krijgen. De overheid wil het zelfstandig blijven wonen van ouderen bevorderen, om dure instellingszorg te voorkomen. Omdat er relatief steeds meer ouderen komen, is preventie daarom belangrijk. Tot nu toe is de zorg voor ouderen daar volgens de initiatiefnemers niet op gericht. Het consultatiebureau kan signalerend en adviserend (eventueel doorverwijzend) optreden.
Studenten en docenten van de opleidingen Verpleegkunde en Fysiotherapie gaan een actieve rol spelen in dit initiatief. Studenten kunnen er stage gaan lopen en afstuderen. De opleidingen kunnen doelgericht (bij-)scholingen opzetten en er kan kennis worden uitgewisseld tussen de verschillende professionals en de opleidingen.
Verschillende instellingen uit Roosendaal en omgeving werken er aan mee, zoals GGZ Westelijk Noord Brabant, GGD West-Brabant en de coöperatie van huisartsen uit Roosendaal.
Avans heeft voor dit project onlangs een subsidie gekregen van ongeveer 250.000 euro voor het jaar 2007 van RAAK. RAAK staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling vanuit het onderwijsministerie. Met de regeling wil de overheid kennisuitwisseling tussen hogescholen en bedrijven en instellingen versterken. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?