Terug naar overzicht

Cijfercontrole International School

De International School (IS) in Breda roept de hulp van haar studenten in om cijferlijsten te controleren. Dat schrijft Nies Rijnders, senior project manager van de IS, in een brief op intranet aan zijn studenten.

Momenteel staat een onbekend aantal fouten in de cijferoverzichten. Met de controle wil de academie zorgen dat die niet terechtkomen op diploma’s, propedeuses en andere overzichten. In het verleden kwam dit soms voor, zegt Rijnders.
De controle van de lijsten vindt plaats via intranet. Daar moeten de studenten achtereenvolgens klikken op ’tentamens’, ‘cijfers’ en ‘international school’. Als ze daarna hun studentnummer invoeren en ’toon studievoortgang’ aanklikken, krijgen ze een overzicht van hun cijfers.
Om ontdekte fouten te rapporteren, moeten de studenten een digitaal ‘comment form’ invullen. Ze hebben tot 30 september de tijd om die in te vullen. De administratie zal de verzoeken om gegevens aan te passen vóór 15 oktober beoordelen.
De bedoeling is dat voortaan elk kwartaal een cijfercontrole plaatsvindt, over de cijfers die in de laatste tentamenperiode zijn behaald. Een grote opschoonoperatie moet zo voorkomen worden. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?