Terug naar overzicht

Fontys: ‘Wij intimideren niet’

Fontys Hogescholen herkent zich niet in de klacht dat ze kritische docenten zou intimideren. Wel is de instelling druk doende om het technisch onderwijs te hervormen en moderniseren. Daardoor moet voor sommige medewerkers naar een ‘andere oplossing’ worden gezocht.

De kritiek stond vanochtend in de Volkskrant, die zich baseerde op reacties bij het ‘Meldpunt intimidatie docenten’ van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Verschillende Fontysdocenten hebben zich daar anoniem gemeld met de klacht dat het management van Fontys buitenproportioneel zou reageren op inhoudelijke kritiek. Van hen wilde alleen de gepromoveerde wiskundige Lex Straaijer met naam en toenaam in de krant. Hij heeft een kort geding tegen zijn werkgever aangespannen omdat hij zijn werkplek terugeist. Hoewel er nooit enige kritiek op zijn functioneren zou zijn geweest, is hij sinds de overgang naar het competentiegerichte onderwijs ‘uitgeroosterd’. Volgens hem hebben alle docenten een mailtje gekregen dat ze zouden worden uitgeroosterd voor het nieuwe, huidige studiejaar als ze zich zouden verzetten tegen het zogenaamde plaatsingsbesluit.

Fontys-woordvoerder Matty Salimans laat weten dat er inderdaad docenten zijn die op dit moment niet staan ingeroosterd. ‘Wij zijn een paar jaar geleden op verzoek van werkgevers en overheid begonnen met een reorganisatie van onze technische onderwijsinstituten. Dat waren er zeven, dat zijn er nu vier. Daarnaast zijn we overgestapt op competentiegericht onderwijs. Bij die reorganisatie hebben een extern bureau en het management van Fontys bekeken welke docenten probleemloos in het nieuwe systeem aan de slag zouden kunnen. Voor een klein aantal van hen geldt echter dat we zoeken naar een andere oplossing. Dat hele proces is in gang gezet in overleg met de centrale medezeggenschapsraad en de arbeidsvoorwaardencommissie.’
Hangende de uitspraak in kort geding wil Salimans niet ingaan op de vervolgstappen die Fontys in beraad heeft. Ook wil ze niets zeggen over de kritiek van de anonieme docenten dat de managementlaag van Fontys buitensporig zou reageren op inhoudelijke kritiek. ‘Maar dat het management docenten of andere medewerkers intimideert, is absoluut niet waar.’

De vereniging Beter Onderwijs Nederland werd eerder dit jaar opgericht door onder meer filosoof Ad Verbrugge en HES/HvA-docent Anne Marie Oudemans. De club verzet zich vooral tegen de dominante managementcultuur in het onderwijs. Die zou het docenten onmogelijk maken om goed te functioneren. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?