Terug naar overzicht

Frits van Oostrom nummer 1 van het hoger onderwijs

Frits van Oostrom, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), neemt dit jaar de eerste plaats in van de ScienceGuide Top 10 van sleutelfiguren in het hoger onderwijs. Fontys-bestuursvoorzitter Norbert Verbraak, die vorig jaar nog nummer 1 was, komt dit jaar helemaal niet meer in de Top 10 voor.

HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra, volgens ScienceGuide ‘een pittige belangenbehartiger die erin slaagt zonder ruzie te zoeken zijn punten te maken’, staat op de tweede plaats.
Mark Rutte wordt ‘postuum’ nog genoemd. Men kan om de vertrokken bewindsman niet heen, aldus ScienceGuide, en toch knaagt bij velen, zoals een hbo-topvrouw, de twijfel: ‘Zijn vertrek roept de vraag op hoe serieus zijn passie voor dit beleidsterrein genomen moet worden. En, echte invloed krijg je toch alleen als je ook echt betrokken bent.’
De Top 10 vormt een weerslag van de namen en overwegingen die zijn genoemd door vele direct betrokkenen: ho-bestuurders en medewerkers, hoogleraren, docenten en bestuurlijk actieve studenten, politici, mensen van kennisbedrijven, -organisaties en denktanks. (SW)

De Top 10 van 2006:
1. Frits van Oostrom (voorzitter KNAW)
2. Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad)
3. Jacques Tichelaar (PdvA-kamerlid)
4.
– Yvonne van Rooy (voorzitter CvB Universiteit Utrecht)
– Geri Bonhof (voorzitter CvB Hogeschool Utrecht)
5. Sijbolt Noorda (voormalig voorzitter CvB Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, toekomstig voorzitter VSNU)
6. Marcel Wintels en Ron Bormans (CvB Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
7. Douwe Breimer (voorzitter CvB Universiteit Leiden)
8. Marijk van der Wende (hoogleraar Universiteit Twente)
9. Jos Elbers (voorzitter CvB Hogeschool InHolland)
10. Mark Rutte (ex-staatssecretaris van OCW)

Zie ook:
Top 10 2005
Top 10 2004

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?