Terug naar overzicht

Geen feest voor het hoger onderwijs

De onderwijsbegroting bevat nauwelijks verrassingen voor het hoger onderwijs. Weliswaar gaat er in 2007 meer geld naar hogescholen en universiteiten, maar daarmee moeten ze meer studenten bedienen.

De OCW-begroting voor 2007 brengt het hoger onderwijs weinig nieuws. “Investeren in talent” is de slogan waarmee het ministerie van OCW zijn begroting aanprijst. ‘Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Bruins trekken eenmalig ruim een half miljard extra voor onderwijs uit’, opent de vrolijk opgemaakte OCW-courant waarin het ministerie de begroting toelicht. Wie doorleest ziet snel dat dit bedrag over meerdere jaren wordt uitgesmeerd, zodat de jaarlijkse extra investering nogal tegenvalt.
Nieuwe extra’s voor het hoger onderwijs zijn in de begroting met een lantaarntje te zoeken. Om het vrije ondernemerschap te bevorderen reserveert het kabinet in 2007 twintig miljoen euro voor de oprichting van zogenoemde centres of entrepeneurship bij universiteiten en hogescholen. Het geld is afkomstig uit de aardgasbaten en staat niet op de eigen begroting, maar op die van het ministerie van Economische Zaken.

Voor het Deltaplan bèta/techniek wordt in 2007 zestig miljoen euro uitgetrokken, eenmalig aangevuld met nog eens zestig miljoen euro uit de aardgasbaten. Met die extra investering wordt een uitwisselingsproject tussen universitaire docenten en leraren in het voortgezet onderwijs gefinancierd en krijgen vijfduizend onderwijzers en vijfduizend pabo-studenten een bijscholingscursus bèta & techniek. Twintig miljoen van het bedrag is bestemd voor het ‘bij de tijd brengen’ van bètalokalen op havo- en vwo-scholen. Het hoger onderwijs schiet hier wellicht op langere termijn iets mee op.

Bekend was al dat het ministerie bijna vijftig miljoen euro uittrekt voor hbo-lectoraten en dat vanaf volgend jaar vijf miljoen euro beschikbaar komt voor het werken met elders verworven competenties. Voor de versterking van de lerarenopleidingen trekt het ministerie volgend jaar 13,5 miljoen uit.

Zoals in de voorjaarsnota stond aangekondigd, krijgt het hoger onderwijs meer geld om de stijgende studentenaantallen op te vangen. Voor komend jaar ontvangen hogescholen er 37,3 miljoen euro extra bij en universiteiten 5,4 miljoen euro. Dit bedrag loopt in 2010 op tot ruim 117 miljoen euro voor de hogescholen en tot 55,5 miljoen voor de universiteiten.

Het hbo staat in 2007 voor bijna twee miljard euro op de OCW-begroting. Dat is bijna honderd miljoen euro meer dan in het huidige begrotingsjaar. Ongeveer 3,5 miljard gaat naar het wetenschappelijk onderwijs. De universiteiten krijgen nog geen zestig miljoen euro meer dan in 2006. (TdO, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?