Terug naar overzicht

Gemotiveerd tot je 65ste

Met je 62ste of nog eerder stoppen met werken zit er voor velen niet meer in. Maar hoe blijven oudere werknemers tot hun 65ste gemotiveerd? Die vraag gaat Avans stellen aan haar medewerkers.

Het lectoraat Gerontologie gaat in samenwerking met het Leer- en Innovatiecentrum 110 Avansmedewerkers ondervragen over hun toekomstverwachtingen. Hebben ze goed in de gaten dat ze waarschijnlijk tot hun 65ste moeten doorwerken? Wat is nodig om hen gemotiveerd te houden?
‘Mensen jonger dan 55 jaar kunnen niet meer eerder stoppen met werken, tenzij ze een levensloopregeling nemen, maar die is duur en niet voor iedereen weggelegd. Tot nu toe waren de ideeën om oudere werknemers met plezier te laten werken vooral aanbodgericht, zoals taakvermindering of SOP-uren (minder uren werken boven een bepaalde leeftijd, red.)’, vertelt lector Ria Wijnen. ‘Nu willen we wel eens weten wat mensen zelf denken.’
In november en december gaan de steekproefsgewijs geselecteerde Avansmedewerkers onder leiding van Wijnen hierover discussiëren, in groepjes van zes tot zeven mensen. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen personen die geboren zijn tussen 1950 en 1960 en mensen geboren tussen 1960 en 1970. De onderzoekers willen graag weten wat het verschil is tussen deze twee ‘cohorten’. Werknemers tussen de 45 en 55 jaar leefden waarschijnlijk tot voor kort in de veronderstelling dat ze er ruim voor hun 65ste mee konden stoppen. Beseffen zij wat het betekent voor hun carrière dat ze langer moeten doorwerken? De onderzoekers verwachten dat mensen geboren tussen 1960 en 1970 hier anders mee omgaan, omdat het voor hen nog niet zo dichtbij was.
Het project is een initiatief van de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO). (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?