Terug naar overzicht

Gezondheidszorgopleidingen zoeken praktijk op

Studenten Verpleegkunde en Fysiotherapie worden weer meer buiten de school opgeleid en zullen steeds vaker toegepast onderzoek verrichten om zo in samenwerking met de praktijk de beste zorg te kunnen ontwikkelen. Ook de invloed van andere disciplines zoals ICT en management, neemt toe.

Dit is volgens academiedirecteur Thieu Schraven nodig omdat de zorg steeds complexer wordt. Het aantal ouderen groeit onevenredig hard. Daarnaast wil de overheid dat mensen met beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en dat de zorgkosten ‘beheersbaar’ blijven.
‘Zorgverleners moeten veel meer allround zijn. Je kunt iemand met een beperking wel alleen laten wonen en hem lichamelijk verzorgen, maar hoe zit het met de welzijnsvraag, als iemand zich bijvoorbeeld eenzaam voelt?’ Daar zal een verpleegkundige volgens Schraven ook oog voor moeten hebben. De academie wil dan ook meer gaan samenwerking met opleidingen in de sociale sector.
Maar er worden ook contacten gelegd met management- en ICT-opleidingen. Om de zorg efficiënter te maken, is het volgens Schraven nodig dat bijvoorbeeld bestanden van ziekenhuizen, apotheken en thuiszorgorganisaties beter gekoppeld zijn.
Daarnaast moet er meer onderzoek komen naar betere behandelingen. Daartoe is onlangs onder meer een leer- en expertisecentrum over preventie van ouderdomsproblemen opgericht, dat is gelinkt aan het Consultatiebureau voor Ouderen in Roosendaal. De academie heeft vorig jaar ook een ‘wetenschapsbureau’ opgericht, van waaruit eveneens onderzoek wordt verricht.
Daarnaast ligt er een aanvraag voor een nieuw lectoraat in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis in Breda, dat als onderwerp ‘intensieve zorg’ zal krijgen. ‘Het Amphia moet met minder bedden toe, waardoor de ligtijd van patiënten in een ziekenhuis korter moet. De patiënt zal in die tijd dan wel intensiever verzorgd moeten worden. Daar gaat het lectoraat onderzoek naar doen.’
Om studenten meer in de praktijk op te leiden en iets te doen aan het tekort aan stageplaatsen zijn onlangs twee leercentra opgericht: één in het Hooghuis in Etten-Leur, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en één bij zorgcentrum Elisabeth. Studenten nemen in de leerunit alle dagelijkse taken en planning op zich, onder supervisie van het personeel. Het gaat om nog maar om enkele studenten.
Toch ziet Schraven een ontwikkeling naar steeds meer opleiden in samenwerking met de instellingen. ‘De instellingen vroegen daar om. Vroeger werden alle verpleegkundigen in de instelling opgeleid. Bij de oprichting van de HBO-V’s werd lange tijd gedacht dat “de praktijk” niet nodig was, waardoor instellingen weer steeds meer zelf opleidingen gingen verzorgen. Dat was niet goed, want de instellingen zijn wel onze grootste afnemers.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?