Terug naar overzicht

Hbo’ers in hoger onderwijs beter af dan academici

Academici verdienen in het hoger onderwijs bijna een kwart minder dan in het bedrijfsleven. De salarisachterstand van hbo’ers op de markt is kleiner. Hoogopgeleide vrouwen krijgen in beide sectoren bijna evenveel betaald.

Dat staat in een rapport van Sociaal Economisch Onderzoek, een instituut van de Universiteit van Amsterdam. De economen berekenden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken hoe de lonen in de collectieve sector verschillen van de lonen in het bedrijfsleven. De cijfers gaan over 2004.
Een academicus in de collectieve sector heeft gemiddeld een achterstand van 12 procent op zijn evenknie in het bedrijfsleven. Maar er zijn fikse afwijkingen. Zo verdienen rechters juist 16 procent meer en ook in academische ziekenhuizen is het loon 7 procent hoger. Academici in het voortgezet onderwijs daarentegen, krijgen maar liefst een derde minder uitbetaald dan in het bedrijfsleven.
Hbo’ers lopen gemiddeld zo’n 11 procent mis als ze in de collectieve sector werken: 3 procent minder in dienst van een hogeschool en 16 procent minder aan de universiteit. In het voortgezet onderwijs is dat 12 procent. Binnen de collectieve sector levert een baan als militair het meest op: 6 procent boven het marktconforme salaris voor hbo’ers.
Het onderzoek wijst ook uit dat managers in het onderwijs een kwart minder verdienen dan in het bedrijfsleven. Maar het zijn er wel een stuk meer. Het bedrijfsleven telt één manager voor 68 medewerkers, terwijl hogeschoolmanagers leiding geven aan 28 medewerkers. Aan de universiteit is de verhouding één op 52. De onderzoekers zeggen er wel nadrukkelijk bij dat de term ‘manager’ veel verschillende functies kan aanduiden en dat de getallen slechts een benadering zijn.
Voor vrouwen is het gunstiger om in de collectieve sector te werken dan voor mannen. Vrouwen worden in het bedrijfsleven namelijk onderbetaald, waardoor de verschillen met de collectieve sector een stuk kleiner zijn. Een vrouw verdient in het hbo ongeveer 1 procent minder dan in het bedrijfsleven, terwijl een man al snel een vijfde moet inleveren. Aan de universiteit loopt de man bijna twee keer zo ver achter op het bedrijfsleven als de vrouw: 22 tegen 13 procent.
Ouderen zijn in het bedrijfsleven duidelijk beter af. Wie tussen de 35 en 55 jaar oud is heeft in de marktsector een mooiere loonstrook. Jongeren tot 25 jaar worden in de collectieve sector relatief goed betaald. (BB/ HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?